De onderwerpen: Humor en Sprookjes

Wat mij intrigeert is het mysterieuze in het leven. We doen alsof we allemaal zo georganiseerd en rationeel zijn, maar dat is schijn. Uiteindelijk zijn we allemaal ondoorgrondelijke emotionele wezens. In mijn werk komt die diepere onbewuste en raadselachtige kant van ons aan de orde.

Dat klinkt allemaal misschien wat serieus en zweverig, maar daar valt wat mij betreft de humor ook onder

Ik schep er een genoegen in om de toeschouwer een humoristisch tafereeltje voor te schotelen waarin vaak dieren figureren.

In feite is humor een clash van gedachtewerelden. Er gebeurt iets onverwachts en dat ontlokt een reactie , je moet er om lachen. Maar als je even verder door denkt dan zou er nog wel meer aan de hand kunnen zijn: een schattig onnozel beestje waar wij als zogenaamd intelligente soort op neer kijken fungeert als spiegel voor ons eigen niet altijd zo rationele gedrag. Dan zou het misschien wel eens kunnen gaan over conflicten waar wij mensen mee worstelen, de strijd tussen regels en spel, tussen goed en kwaad, tussen verleiden en verleid worden, tussen macht en machteloosheid, tussen droom en werkelijkheid.

Een ander onderwerp dat ik vaak kies zijn sprookjes of verhalen uit de mythologie.

Ook daar komt dat niet rationele van de mens aan de orde. Deze verhalen gaan vaak over goed en kwaad of het duistere spel van verleiden en verleid worden en de ellende die dat met zich mee kan brengen. En is de boodschap die in deze verhalen verborgen zit niet actueler dan ooit, met al die mogelijkheden om elkaar overal en op elk moment te verleiden?

 

Fantasie en realiteit

 

 Wat is in de wereld reëel en wat is fantasie? Er is in mijn optiek geen duidelijke scheidslijn tussen beide. Iedereen bouwt van z’n leven een verhaal op. Door de jaren heen krijgt elk verhaal z’n eigen kleur en z’n eigen selectie van gebeurtenissen. De één is een slachtoffer, de ander een held. En ga zo maar door. Elk levensverhaal en elke identiteit is voor een groot deel geleidelijk opgebouwde beeldvorming. Vroeger is vooral een serie anekdotes, en heel vroeger vervaagt tot verhalen die veel weg hebben van sprookjes